donate button
youtube
twitter
facebook

ארכיון אתר חדש

הישג בעליון: עצרנו פגיעה בשטחים חקלאיים פתוחים
בית המשפט העליון קיבל את הערעור שהגישו 'אדם טבע ודין', הפך את פסק הדין של בית המשפט המחוזי בתל-אביב, וקבע כי ללא מימוש חובת השקיפות ושיתוף הציבור לא ניתן לבנות בשטחים חקלאיים פתוחים.
מנכ"ל 'אדם טבע ודין': פסיקה חשובה שמסירה איום משמעותי לנוף הפתוח.
התכנית להקמת חלקו המזרחי של כביש 461 באזור נתב"ג, צפויה לפגוע באחד מהשטחים הפתוחים הרצופים והאחרונים שנותרו במרכז הארץ. אנחנו הגשנו שתי עתירות נגד התכנית לסלילת המשך כביש 461, אך בג"צ אישר לבסוף את סלילת הכביש. על אישור סלילת כביש מיותר שיש בו יותר נזק מתועלת.
החלטת הממשלה על הרחבת כביש 1 צפויה לגרום נזקים חמורים לסביבה הרגישה של הרי יהודה ולפגוע קשות בחוויית העלייה לירושלים. אנו קוראים לממשלה לעכב את ביצוע התכנית עד שקו הרכבת לירושלים יתחיל לפעול. על פסק הדין העקרוני שנתקבל בעקבת הבג"צ שהגשנו בעניין הרחבת כביש 1 ועל ההחלטה הפוגענית של ממשלת ישראל.
בג"ץ הורה לבטל את סלילת חלקו המערבי של כביש 9 העובר בפארק השרון, וקבע שיש לבדוק חלופות נוספות במרחב לפני שמאשרים תוכנית הפוגעת בסביבה. על פסק הדין התקדימי ועל ההשלכות הרחבות של החלטה זו.
ביהמ"ש העליון קיבל את ערעורנו וביטל את סלילת כביש הרוחב 551, שאמור היה לחצות את אגן נחל פולג. העליון קבע כי תכנית הכביש תיבחן שוב במוסדות התכנון, לאחר שיוכן תסקיר השפעה על הסביבה שיבחן איך לצמצם את נזקו לסביבה. על חשיבות השמירה על מרחב פולג מפני כבישים המתוכננים לחצות אותו.
מאות משתתפים בכנס השישי למיחזור והפחתת פסולת
השר להגנת הסביבה, ראשי רשויות ומאות משתתפים מכל רחבי הארץ הגיעו לכנס המיחזור השישי של 'אדם טבע ודין'
עבור לתוכן העמוד