donate button
youtube
twitter
facebook

המוקד הירוק - יש מי שדואג לך

"המוקד הירוק", מוקד פניות הציבור של "אדם טבע ודין", משנה את מתכונת הפעילות שלו.

 

במסגרת המענה המקצועי המעודכן שנעניק לציבור יינתן טיפול משפטי, מדעי וציבורי לנושאים בעלי פוטנציאל לנזק סביבתי גבוה ואך ורק בתחומי התכנון, הבנייה, הים והחופים. לנושאים אחרים תינתן הנחייה ותמיכה.

 

פעילות "המוקד הירוק" תתמקד בנושאים הבאים:

 

1. עירוניות וקהילות

2. תחבורה ציבורית בתכנון

3. התחדשות עירונית

4. מעורבות הציבור בתכנון

5. מנהל תקין בתכנון

6. חופים ושטחים פתוחים

 

בנושאים אחרים ולקבלת מידע כיצד לטפל במטרדים סביבתיים מקומיים ניתן לעיין באתר ובפרט בדפי המידע שלנו.

 

*
*
*
*
טען קובץ
checked

 

עבור לתוכן העמוד