donate button
youtube
twitter
facebook

'אדם טבע ודין' מציגה: אמנת הצדק הסביבתי

'אדם טבע ודין' מציגה: אמנת הצדק הסביבתי

 


בשנים האחרונות, גוברת ההכרה כי הגנה על הסביבה היא חלק מזכויות האדם וזכות זו כוללת שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה ולמרות המודעות הגדלה, עדיין לאוכלוסיות חזקות יש כוח ומשאבים לניהול מאבק סביבתי, שאין לאוכלוסיות חלשות. התוצאה היא: חוסר שוויון ומצב בו החלשים סובלים יותר ממפגעים סביבתיים.

 

אנחנו ב'אדם טבע ודין' מבקשים ליישם את הערך של 'צדק סביבתי' ולהוציא אותו מהתיאוריה אל הפועל ולשם כך ניסחנו את אמנת הצדק הסביבתי.


כחלק מהאמנה אנו מתחייבים לפעול למען השגת צדק סביבתי בדרכים הבאות:

 

  • קידום הזכות הבסיסית של כל אדם ואדם לחיים בסביבה ראויה ובריאה
  • קידום הזכות של כל אדם לגישה חופשית למרחב הציבורי הפתוח ולמשאבי הטבע
  • שמירה על משאבי הטבע למעננו ולמען הדורות הבאים
  • קידום שקיפות המידע הסביבתי ושיתוף הציבור בתהליכי קבלת החלטות הנוגעות בהגנה על סביבתו, בריאותו ואיכות חייו.
  • קידום ההגנה על הסביבה בקרב קבוצות אוכלוסיה מוחלשות, למען צמצום פערים ושוויון בחברה הישראלית.
  • קידום ההכרה בצדק סביבתי כחלק מצדק חברתי ובזכות האדם לסביבה ראויה כחלק מזכויות האדם החברתיות.


אין ספק, כי גם לאחר שלב האמנה, עוד רבה הדרך עד למימוש והטמעת רעיון הצדק הסביבתי ואנו ממשיכים לפעול בכל הכלים העומדים לרשותנו כדי להטמיע ערך זה במציאות היומיומיות שלנו.

עבור לתוכן העמוד