donate button
youtube
twitter
facebook

ממגרים את האסבסט: חוק האסבסט אושר

ממגרים את האסבסט: חוק האסבסט אושר

חומר האסבסט הוכח כמסרטן ומבחינה מדעית-רפואית, די בחדירת סיב אסבסט אחד למערכת הנשימה כדי לגרום למחלות סרטניות קשות חשוכות מרפא. במסגרת פעילותינו להסרת מפגעי האסבסט, פעלנו לקידום הצעת חוק בעניין ולניקוי הגליל המערבי בכלל והעיר נהרייה בפרט, שהוכרו כאזורים מוכי אסבסט בשנת 2005

 

חוק המסדיר את כלל ההיבטים לשימוש באסבסט


הצעת החוק הממשלתית לטיפול במפגעי האסבסט - 'חוק האסבסט'- שקידמנו בכנסת בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ו"העמותה למען איכות סביבה וחיים בנהרייה" ואושרה בשנת 2011, נועדה להביא למניעת מפגעי אסבסט ולצמצם את החשיפה של הציבור הרחב לאסבסט.

החוק כולל: הסדרים מפורטים ובהם איסור על שימוש וייצור של אסבסט, הפסקת השימוש הקיים באסבסט פריך בתוך מספר שנים ופינוי כל האסבסט ברחבי המדינה לאתרי פסולת ייעודיים, האישורים הנדרשים לצורך ביצוע עבודת אסבסט, מתן סמכויות לטיפול במפגעי אסבסט ועוד.


החוק גם מחייב את החברות הפרטיות שייצרו אסבסט, ובראשן מפעל 'איתנית' שפעל במשך כ-45 שנים (בין השנים 1952-1997) בשטח העיר נהרייה בייצור, שינוע ושיווק אסבסט, תוך יצירת זיהום סביבתי קשה בגליל המערבי, לשלם סכום של עד 150 מיליון שקלים לקרן מיוחדת שתבטיח את ניקוי הגליל המערבי ממפגע האסבסט.
עוד נקבע, כי המדינה והרשויות המקומיות יישאו ביתרת המימון.


מנקים את הגליל המערבי מאסבסט

 

כחלק מפעילותינו המשפטית לטיפול במפגעי האסבסט, הגשנו בשנת 2008 עתירה נגד עיריית נהריה ובה דרשנו לסלק את מפגעי האסבסט מרחבי העיר המהווים סכנה בריאותית קשה לתושבי נהרייה ולמבקרים בה. בעקבות העתירה, ביהמ"ש דרש כי תוכן תוכנית להסרת המפגעים, כולל מקורות מימון.

עתירה זו הייתה הזרז המרכזי בגיבוש פרויקט ניקוי הגליל המערבי מאסבסט, שפרטיו עוגנו בחוק האסבסט. לאחר שהחלו בעבודות הניקוי ובסמוך לאישורו הסופי של חוק האסבסט, הסכמנו למחוק את העתירה.

בשנים 2011-2012 נרשמה התקדמות משמעותית בפרויקט מבחינת הספקו, הרמה המקצועית והפיקוח, וכן שיתוף הפעולה עם הציבור.

לפי נתוני מינהלת הפרויקט העדכניים (חודש מאי 2012) פונו כ-23,500 קוב של פסולת אסבסט מ-62 אתרים בנהריה ובמטה אשר, בעלות כוללת של כ-51 מיליון ₪. נותרו עוד כ-66 אתרים ידועים לביצוע ניקוי (כאשר הרשימה מתעדכנת באופן שוטף).


הפרויקט מרוכז על ידי ועדת היגוי שכוללת שני נציגי ציבור – נציג 'העמותה לאיכות הסביבה והחיים בנהריה' ונציג מטעמינו ומתכנסת מדי כמה חודשים מאז שהחל לפעול הפרויקט, באפריל 2011, כדי לעדכן בהתקדמות הפרויקט, במכשולים העומדים בדרך ובתכניות להמשך קידום הפרויקט.

אנחנו ממשיכים לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות, להשמיע את העמדה הציבורית והמקצועית אותה אנו מייצגים, וכן לפעול לשם הבטחת המשך התקדמות הפרויקט עד לסיומו המיוחל בעוד מספר שנים.


בג"צ איתנית: מסרבת לשאת בעלויות ניקוי הגליל המערבי


בספטמבר 2011 הגישה חברת 'איתנית', החברה שייצרה מוצרי אסבסט בישראל, עתירה לבג"צ בדרישה לבטל את הסעיף בחוק האסבסט אשר מחייב אותה לשאת במחצית מעלויות הניקוי של הגליל המערבי מפסולת האסבסט המסוכנת.

החברה טענה בעתירתה שהוגשה נגד מדינת ישראל, כנסת ישראל, והשרים להגנת הסביבה והאוצר, כי סעיף זה פוגע בזכות הקניין ובזכות השוויון של החברה.


בתגובה לעתירה, פנינו לבג"צ יחד עם 'העמותה לאיכות הסביבה והחיים בנהרייה' בבקשה לצרף אותנו כמשיבים בעתירה, בשל עיסוקנו האינטנסיבי בנושא האסבסט בשנים האחרונות ולאור מומחיותנו בתחום זה.

טענתנו המרכזית הינה כי 'איתנית' נהנתה במשך שנים רבות מתוצריו הכלכליים של השימוש בחומר המסוכן וכי ישנן מדינות בהן העוסקים באסבסט הואשמו באישומים פליליים לאור התוצאות החמורות של מעשיהם.

בנוסף, הנזק הנרחב שיגרם מקבלת העתירה יהיה: מסר התומך במזהמים, שייראו עצמם ככאלו היכולים ליהנות מחירות לבצע פעילת מסוכנת, גם אם היא נעשית במודע, ולכן טענו כי יש להשאיר את סעיף החוק ולאפשר את השלמת פרויקט הניקוי כנדרש.

עו"ד קרן הלפרין-מוסרי, סמנכ"לית העמותה וראש תחום קהילה וסביבה בעברן בעמותה אומרת: "צריך לזכור כי במשך שנים ממשיכים תושבי הגליל המערבי להיחשף באופן יומיומי לסכנות הבריאותיות שנובעות כתוצאה ממפגעי האסבסט, החוק והתכנית ישימו סוף למפגעי האסבסט בכל רחבי הארץ ובמיוחד במוקד הזיהום המצוי בגליל המערבי".

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד