donate button
youtube
twitter
facebook

ירושלים: הורחק מפעל שחשף תלמידים לסיכונים בריאותיים

ירושלים: הורחק מפעל שחשף תלמידים לסיכונים בריאותיים

לכל ילד קיימת הזכות ללמוד בסביבה חינוכית ובריאה וחובה עלינו להגן עליהם מפני חשיפה למפגעים סביבתיים בסביבת הלימודים שלהם.

לאורך השנים, ליווינו עשרות מקרים של מפגעים סביבתיים במוסדות חינוך מתוך מטרה לפעול לצמצום אזורי הסיכון לילדינו.


במקביל, אנו פועלים להעלאת המודעות בנושא ויקדום החקיקה בנושא ההיבטים הסביבתיים והבריאותיים במוסדות החינוך – תחום שכמעט ולא מוקדשת לו תשומת לב.

חושפים את הילדים לחומרים מזיקים


בשנת 2009 ביהמ"ש העליון  קיבל את עתירתנו (בשיתוף האגודה לזכויות האזרח) בעניין מפעל מתכות מזהם שפעל בצמוד לביס' יסודי בשכונת שועפאט בירושלים והורה להרחיק את המפעל שחשף את התלמידים לזיהום אוויר ולסיכונים בריאותיים.

בית המשפט העליון מתח ביקורת חריפה בהחלטתו על הסחבת של עיריית ירושלים ומשרד החינוך בטיפול בבית הספר לבנים בשועפאט ועל כך שבמשך זמן ממושך התקיימו הלימודים במקום בצמוד למפעל המתכות המזהם ולנשום את עשן הארובות שפולט המפעל.


הרכב השופטים ציין כי אין להסכים עם קיום לימודים במסגרת שאינה מקיימת דרישות בריאותיות בסיסיות. ".. הנכונות להסכים לחשיפות ילדים לסיכונים הנלווים לשאיפת החומרים המזיקים, ולו למשך יום אחד, היא החלטה בלתי סבירה ואין להשאירה על מכונה", השופטים הוסיפו וציינו כי: "..מיקומו של ביה"ס בסמוך למפעל המתכות המזהם אינו סביר. ... היום ברור לכל שעמידה בתקנים אין משמעה העדר זיהום".


לעתירה צורפו גם דיווחים של התלמידים, שרבים מהם דיווחו על כאבי ראש, סחרחורות, הקאות, קשיי נשימה ועד התעלפויות וחוות דעת מקצועית של ד"ר אריה ונגר, ראש תחום איכות אוויר ואנרגיה בעמותה הקובעת מפורשות, כי הלימודים בסמוך למפעל פוגעים בבריאותם של הילדים.


ניצחון לזכות ללמוד בסביבה ראויה


אנו רואים במקרה זה, נצחון לתפיסת עולם הדוגלת בצדק סביבתי ובזכות הבסיסית של כל ילד ללמוד בסביבה ראויה ובריאה.

עו"ד קרן הלפרן-מוסרי, סמנכ"לית העמותה ולשעבר ראש תחום קהילה וסביבה בעמותה אומרת: "זכותו הבסיסית של כל תלמיד ללמוד בסביבה ראויה ובריאה. טוב עשתה המדינה כשאימצה את עמדתנו לפיה, במיוחד כשמדובר בילדים המהווים אוכלוסיה רגישה, אסור למקם בית ספר בלב אזור תעשיה ובסמוך למפעל, בלי קשר לשאלה, אם המפעל עומד בתקנים החוקיים או לא".

עו"ד טלי ניר,האגודה לזכויות האזרח: "משרד החינוך ועיריית ירושלים נהגו תחילה בחלמאות, כאשר החליטו על פתיחת בית הספר בלבו של אזור תעשייה מזוהם ובצמוד למפעל, ואחר כך בסחבת בלתי נסבלת, כאשר במשך שנה שלמה טענו כי "נעשים מאמצים" לשינוי המצב. אי אפשר שלא לתהות, האם מישהו היה מעלה על דעתו לנהוג כך כלפי תלמידים יהודים ממערב העיר".


 

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד