donate button
youtube
twitter
facebook

קריית ספר בת"א: פארק ציבורי במקום מגדלים

קריית ספר בת"א: פארק ציבורי במקום מגדלים

אזור לב תל אביב ידוע בצפיפותו ובמחסור החמור בשטחי ציבור. אחת השכונות המהווה דוגמא מייצגת לכך היא שכונת קריית ספר בת"א, בה נותר מגרש אחרון פתוח על שטח שגודלו 27 דונם. גם שטח זה היה נתון תחת איום של בניית מגדלי מגורים, ורק מאבק עיקש שלנו יחד עם תושבי השכונה הביא לבסוף להקמת פארק ציבורי.

קרית ספר- מזוית לגמרי אישית

התכנית המקורית: מגדלי מגורים וחניה בתשלום

לקראת סוף שנות ה-90' החלו תושבי קריית ספר לפעול להקמת פארק ציבורי על המגרש השכונתי האחרון שנותר פתוח בשכונה. השטח היה מיועד על ידי מינהל מקרקעי ישראל ועיריית תל-אביב לבניה של מגדלי מגורים, ולפני הבניה למגרש חניה בתשלום.
בשנת 2007 החלו עבודות בשטח להכשרת המגרש לחניון. אנחנו הגשנו בקשה להפסקה מיידית של העבודות שבוצעו, בשל אי חוקיותן. ובהוראת ביהמ"ש הופסקו העבודות בשטח עד לקביעת ייעוד הקרקע.


המאבק לביטול תכניות הבנייה


במשך למעלה מעשור ניהלנו יחד עם וועד הפעולה של תושבי השכונה: "ירוק במקום בטון" מאבק משפטי ותכנוני מול עיריית תל אביב ומינהל מקרקעי ישראל.בתחילה הוצגה בפני התושבים תוכנית שכללה 10 מגדלי מגורים ומשרדים על המגרש ובהמשך הוצגה תוכנית נוספת בה התווספו למתחם כ-4 מבני מגורים. בהמשך, בשנת 2009 החליטה עיריית ת"א שבמתחם יוקם פארק ומגדל מגורים.

אנחנו התנגדנו נחרצות לכל בניה לצורך מגורים בשטח, ולקראת סוף שנת 2009 הגענו להישג המיוחל: החלטה על הקמת פארק ציבורי ומבני ציבור על השטח כולו.


להגדיל את שטחי הציבור הפתוחים בערים


המצב בקרית ספר הינו דוגמא לפגיעה ממושכת בזכותו של כל אדם במדינת ישראל למכסה מינימאלית של שטחים ציבוריים פתוחים באזור מגוריו. תושבי לב תל-אביב זכאים, כמו כל אזרחי ישראל, לפינות מרגוע ירוקות, אך כמו רבים אחרים, הם נאלצים להסתפק בפחות מהמינימום הנדרש. ההתארגנות יוצאת הדופן של התושבים, ופעילותם לאורך השנים, הצליחה להביא לביטול תכניות הבנייה.

בחודש מרץ 2012, החלו העבודות להקמת הפארק במתחם קריית ספר. מעבר לכך, עירית ת"א פרסמה את תכנית הפארק אחרי תהליך של שיתוף ציבור אמיתי ורציני בו השתתפו יחד עם נציגי התושבים.

המקרה של קריית ספר מצטרף לשורה של מקרים בהם אנו פועלים כדי להגדיל את היקף שטחי הציבור הפתוחים בערים, כחלק מזכותו של כל אדם למגורים בסביבה ראויה.

חשוב לדעת, כי לגינות ציבוריות תרומה חשובה לאיכות החיים והן מעניקות מקומות מרגוע, מפגש ושקט והן גם בעלות השפעה על איכות החיים מבחינה פסיכולוגית ופיזיולוגית, וכמובן אקולוגית.


 

  קרית ספר- מזוית אישית

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד