donate button
youtube
twitter
facebook

כסיפה: הקץ למפגעי הביוב

כסיפה: הקץ למפגעי הביוב

 

במשך למעלה מעשור זרם ביוב גולמי באופן קבוע בסמוך לבתי התושבים ביישוב הבדואי המוכר: כסייפה שבנגב המזרחי, המונה כ-11,000 תושבים. בעקבות העתירה שלנו כנגד מפגע זה המסכן את בריאות התושבים, הורה בית המשפט להשלים במהירות בזק את תשתית הביוב.

שופטת בית המשפט המנהלי בבאר שבע זעמה על הסחבת והמחדל בהשלמת קו הביוב, כאשר דנה בעתירה בחודש מרץ 2010: "
האם אנחנו במאה ה-15 שהביוב זורם כאן ברחובות?!". היא הוסיפה כי אין לאפשר לאילוצים כאלה או אחרים למנוע מביוב לעבור את הטיפול הדרוש והורתה להסדיר את מערכת הביוב בכסיפה בתוך חודשים ספורים.


פנייה למוקד הירוק: ביוב זורם ברחובות

בשנת 2008 הגיעו ל'מוקד הירוק' שלנו פניות של תושבי היישוב שסיפרו כי רק חלק מבתי כסיפה מחוברים למערכת ביוב, וכי התושבים סובלים מזרימת שפכים קבועה בתעלה פתוחה בסמוך לבתיהם. בבדיקות שערכנו מצאנו שורה של ממצאים חמורים באשר לתשתית הביוב ביישוב, ובהם ילדים המשחקים בסמוך "לנחל הביוב", ריחות ביוב חזקים המגיעים לבתי התושבים ומפגעים המסכנים את בריאותם.

עתירה: לטפל מיידית בביוב הזורם

לאחר שפניות התושבים למועצה המקומית לא הועילו, וגם קביעת משרד הבריאות כי מדובר במפגע ביוב קשה ומסוכן, לא קידמו את הסרת המפגע, הגשנו בשנת 2010 עתירה לביהמ"ש המינהלי בבאר שבע.


בעתירה שהוגשה יחד עם נציגים מקרב תושבי כסיפה, תואר המחדל הקשה של הרשויות, ובראשן המועצה המקומית כסיפה, והצורך הדחוף להתקין מערכת ביוב שלמה ותקינה לצורך הגנה על בריאות הציבור ומניעת מפגעים.

ביהמ"ש ,כאמור, קיבל את עתירתנו ובעקבות התערבותו הושלם קו הביוב בכסיפה, וכך הגיעה לסופה פרשיה של כ-11 שנה, שבה ביוב גולמי זיהם את היישוב ויצר מפגעים סביבתיים ובריאותיים קשים.


עו"ד קרן הלפרן-מוסרי, סמנכ"לית העמותה ולשעבר ראש תחום קהילה וסביבה ב'אדם טבע ודין' אומרת: "מדהים שבישראל של המאה ה-21 עדיין צריך היה להגיע לבית המשפט על מנת להסדיר עניין כה בסיסי כמו ביוב שזורם בלב יישוב מאוכלס".

 

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד