donate button
youtube
twitter
facebook

חיפה: נסגר פאב שהוקם ללא היתר, השטח יוחזר לתושבים

חיפה: נסגר פאב שהוקם ללא היתר, השטח יוחזר לתושבים


פאב השמורה שהוקם בוואדי אחוזה, בלב שכונת אחוזת שמואל בחיפה, הינו אחד השטחים הירוקים הפתוחים האחרונים שנותרו בעיר. הפאב פעל באופן בלתי חוקי ותוך ביצוע עבירות בנייה חמורות במשך שנים רבות והפך למפגע סביבתי בלתי נסבל עבור התושבים המתגוררים בסמוך.

בתום מסכת דיונים ארוכה ומאומצת שהתנהלה בוועדות התכנוניות השונות ובערכאות שיפוטיות שונות, קיבל ביהמ"ש העליון את ערעורנו וקבע כי יש להרוס את המבנים הבלתי חוקיים בפאב השמורה ולהחזיר את השטח לשימוש הציבור.

לא להכשרת תוכניות לא חוקיות בדיעבד

בהחלטתו, ביהמ"ש העליון, הפך את החלטת ביהמ"ש המחוזי בחיפה וקבע כי אין להכשיר תוכניות בנייה בלתי חוקיות ויש להרוס את המבנים שהוצבו במקום.
אחד הנושאים המרכזיים אליהם התייחס ביהמ"ש בפסיקתו הינו: עבריינות בנייה בציינו:"...אין לאשר תוכנית שאינה ראויה תכנונית רק משום קיומה בשטח של בנייה בלתי חוקית שהינה פועל יוצא של הפרת דיני התכנון והבנייה. שאם לא תאמר כן, תמצא כי עברייני הבנייה הם שמתווים את דפוסי התכנון במדינת ישראל", קבע בית המשפט.


עו"ד קרן הלפרין מוסרי, סמנכ"לית העמותה ולשעבר ראש תחום קהילה וסביבה בעמותה אומרת: "מדובר בהחלטה המחזקת את האינטרס החשוב של מניעת עידוד עבריינות הבנייה על ידי הכשרתה בדיעבד. פסק הדין מקדם גם את 'הצדק הסביבתי', שכן שכונה שלמה סבלה במשך שנים ממטרדים קשים עקב הפעילות ב"שמורה", וכיום יוכלו התושבים לחזור וליהנות משטח ירוק ופתוח".


על גלגולו של מזנון

פאב השמורה החל את דרכו כמזנון לפני למעלה מעשרים שנה. עם השנים התרחב המזנון, המצוי בלב אחד השטחים הירוקים הפתוחים האחרונים שנותרו, והשתלט על שטחים פתוחים נוספים, תוך ביצוע עבירות בנייה חמורות, עד שהגיע למימדים של גן אירועים רחב ידיים והיווה מפגע סביבתי.

אנחנו עתרנו לביהמ"ש המחוזי בדרישה להורות לוועדה המקומית להרוס את הבניה הבלתי חוקית. ביהמ"ש קיבל את העתירה וקבע שיש להרוס את המבנים בתוך שנתיים או לחילופין להגיש תכנית להכשרת עבודות הבניה.

בשנת 2005 הגיש בעל המקום תכנית שנועדה להכשיר בדיעבד את עבירות הבנייה החמורות, והמשך פעילות העסק במקום. אנחנו יחד עם תושבי האזור הגשנו התנגדויות לתוכנית, אך הועדה המחוזית אישרה את התוכנית שאפשרה את המשך פעילותה של המסעדה במקום.

אנחנו הגשנו ערר על החלטה זו למועצה הארצית, שקיבלה את טענותינו וקבעה כי יש להשאיר את שטח השמורה ירוק ופתוח וכן כי יש לקחת בחשבון את מימדי עבריינות הבניה שבעברו של המקום.


היזם לא ויתר, עתר כנגד החלטת המועצה הארצית לביהמ"ש המחוזי בחיפה שקיבל את הערער והכשיר את הבנייה במקום. כאמור, עם הערעור שלנו לביהמ"ש העליון על החלטה זו, הוחלט על הריסת המבנים הבלתי חוקיים במקום והחזרת השטח לשימוש הציבור.


צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד