donate button
youtube
twitter
facebook

רמת-גן:לא יוקם בית כנסת במקום הגינה הציבורית

רמת-גן:לא יוקם בית כנסת במקום הגינה הציבורית

תושבי רחוב ז'בוטינסקי ברמת גן, נהנו במשך שנים מגינה ציבורית ששרתה אותם באופן קבוע, עד שעיריית רמת גן ביקשה להפוך את אותה גינה לבית כנסת. מאחר ומדובר בשכונה הסובלת ממחסור חמור בשטחי ציבור פתוחים, סייענו לתושבים והתנגדנו לקידום התכנית. הוועדה השתכנעה כי מדובר באחד השטחים היחידים המפותחים המשמש את התושבים הותיקים המשמש להם גם כחיץ ירוק בין מבנה המגורים שלהם לרחוב ז'בוטינסקי הסואן.

העדפת התושבים: גינה ציבורית

תחילתה של פרשיית 'הגינה הציבורית' ברמת גן, בפניות שהגיעו למוקד הירוק מ
תושבי הרחוב הגרים בסמוך לגינה הציבורית. התושבים סיפרו כי עיריית רמת גן הגישה תכנית להפיכת הגינה הציבורית לבית כנסת, בטענה שהתחליף לגינה הציבורית יינתן במגרש הספורט של בית הספר הנמצא כמה רחובות ממנה. התושבים ביקשו עזרה בהתנגדות לתכנית, שכן מדובר בגינה המשמשת אותם באופן קבוע.

בעד השארת הגינה

בהתנגדות שהגשנו טענו בפני הועדה המחוזית כי התכנית החדשה גורמת ,בין היתר, לגריעת שטח ציבורי מפותח שנגיש ושמיש היום לדיירי האזור. יתרה מכך, הגינה הציבורית מצויה באזור הסובל כבר עתה ממחסור חמור בשטחי ציבור.
עוד ציינו, כי התחליף המוצע- אינו מהווה תחליף ראוי בשל מיקום המגרש ובשל אופיו.

הוועדה המחוזית ,כאמור, קיבלה את ההתנגדות ודחתה את תוכנית העירייה לבניית בית הכנסת על הגינה הציבורית ברחוב ז'בוטינסקי בעיר. הועדה השתכנעה כי בשכונה החסרה בשטחי ציבור, יש להשאיר את הגינה הציבורית שהיא בין היחידים המפותחים, המשמשת את אוכלוסיית התושבים המבוגרים ברובם, ושימשה להם כחיץ ירוק בין מבנה המגורים שלהם לבין רחוב ז'בוטינסקי.

הועדה כתבה בהחלטתה: "לוועדה התברר, לראשונה במסגרת ההתנגדויות, הן מהמצב בשטח והן מתשובת הוועדה המקומית, כי התכנית אינה מציעה למעשה חלופה אמיתית לשטח הציבורי הפתוח המפותח והנגרע, שכן שטח מבני הציבור הפתוח המוצע (אזור מגרש הכדורסל) ימשיך לשמש כמגרש ספורט אשר ישרת את ביה"ס הקיים ואין כוונה להפכו למגרש מגונן ופתוח לתושבי הסביבה, מה גם שלא תהיה אליו נגישות לציבור".

הועדה ציינה כי תכנון החלופה אינו ישים בטווח הזמן הקרוב, בעוד שהצורך של תושבי השכונה, ובפרט האוכלוסייה המבוגרת שבה, בגינות באזור הסמוך לביתם – הוא מיידי, וכי השטח הציבורי הפתוח המתוכנן בלב השכונה לא ישרת את אותם תושבים בשל מרחקי ההליכה אליו וקשיי הנגישות של אוכלוסיה זו.

 

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד