donate button
youtube
twitter
facebook

כרמיאל: שכונת הרקפות פורחת שוב

כרמיאל: שכונת הרקפות פורחת שוב

 

פסולת והזנחה היו מנת חלקה של חורשת המייסדים בעיר כרמיאל, חורש טבעי המתכסה מידי שנה במרבדי רקפות ושאר פרחים צבעוניים. עם טיפולו של המוקד הירוק,  פעלה העירייה לפינוי הפסולת מהמקום והתושבים נהנים מפינת חמד קסומה זו שבעיר כרמיאל. 

המוקד הירוק למען הרקפות

ל"מוקד הירוק" שלנו החלו להגיע פניות מתושבים המתגוררים בסמוך לחורשת המייסדים שדיווחו על כך שחורשת הרקפות בעיר הפכה לאתר פסולת מוזנח.

התושבים סיפרו
כי אינם יכולים ליהנות הנאה מלאה מהחורשה הפורחת בעירם משום שלאורך שנים רבות הושלכה בה פסולת. העירייה מצידה הזניחה את אכיפת חוק שמירת הניקיון ואת שימור החורשה. התושבים פנו לגורמים רבים, בנוסף לעירייה, אך לא זכו לכל מענה.

אנחנו התערבנו ודרשנו מהעירייה לפעול לפינוי הפסולת מהמקום ולשיקומו. הפידבק מהתושבים לא איחר לבוא, כשסיפרו לנו כי העירייה ערכה במקום מספר מבצעי ניקיון והפסולת פונתה מהמקום.

התושבים דיווחו לנו, כי הרקפות חזרו לפרוח בחורשה ומאז הסיוע שהענקנו לתושבים, הם וחובבי טבע יכולים להמשיך ליהנות מפיסת הטבע הקסומה הנמצאת בפאתי העיר
.

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד