donate button
youtube
twitter
facebook

בנימינה: הבאנו לסגירת גני ילדים ליד מטע מרוסס

בנימינה: הבאנו לסגירת גני ילדים ליד מטע מרוסס

פנייה שהגיעה באחרונה מהורים לילדים שהיו אמורים להתחיל ללמוד בשני גנים עירוניים חדשים בבנימינה, "הדר ועינב", הזכירה לנו עד כמה ילדינו חשופים לחומרים מזהמים בסביבת הלימודים שלהם.

בביקור מקדים שערכו לפני פתיחת שנת הלימודים נחרדו ההורים לגלות עננים של חומרי הדברה עושים את דרכם לעבר הגן ממטע רימונים סמוך, ומכסים את חצר המשחקים החדשה שהמתינה ל-70 הפעוטות. בגלל חומרי ההדברה היו הפעוטות עלולים להיחשף לסיכוני בריאות חמורים.

במהלך השנים התעמתה "אדם טבע ודין" עם יותר מחצי תריסר רשויות מקומיות שלא הביאו בחשבון את הרגישות המוגברת של ילדים לחומרים מזהמים הנמצאים בסביבתם. לעת עתה החוק הישראלי חסר הגדרה ברורה של מהי סביבת למידה בטוחה והולמת, ונוסף על כך אין בישראל גוף ממשלתי אחד האחראי לפקח על תנאי הבטיחות והבריאות במוסדות חינוך. בשנת 2009 חיזק בית המשפט העליון את עמדתנו בנוגע לסטנדרטים הראויים להימצא במוסדות אלה, ופסק לטובתנו כדי להגן על 800 תלמידים בבית ספר במזרח ירושלים מפני זיהום שיצר מפעל מתכות בקרבת בית הספר. סיפורם של הפעוטות בגן בבנימינה אינו שונה.

"אדם טבע ודין" היתה שותפה מלאה למאבק ההורים מראשיתו. כשהתברר שלא ננקטו פעולות מספקות מצד הרשויות כדי להגן על הילדים, שלחה העמותה מכתבי אזהרה. בעקבות זאת נסגרו שני המוסדות עד להודעה חדשה. "אדם טבע ודין" לא תזנח את המאבק עד שהילדים יוכלו להתחנך בסביבה נטולת חומרי הדברה לחלוטין.

אחת מאמהות הילדים שהיו אמורים ללמוד בגן הביעה את זעמם של ההורים. "מדוע המועצה האזורית לא טרחה ליישם את הדרישות המינימאליות של משרדי הממשלה? העובדה שהילדים לומדים כעת בגנים שכנים אינה פתרון של קבע המורים אינם ערוכים לכך, והילדים מבולבלים ומוטרדים".

"יש הכרח לנסח תקנות מקיפות בתחום מפגעים סביבתיים במוסדות חינוך", מסבירה עורכת הדין אורלי אריאב, ראש מחלקת סביבה וחברה בעמותה. "נשגב מבינתי מדוע אישרו להקים בתי ספר סמוך לשדה חקלאי. אבל יותר מכך, זהו עניין הוא בעל חשיבות לאומית: אנחנו לא מדברים רק על בנימינה תלמידים רבים חשופים במידה זו או אחרת לסיכונים דומים, או שאינם מוגנים במידה מספקת. הרשויות, שאחראיות להבטיח את בריאותם ואת רווחתם, חסרות את הכלים ואת קווי היסוד כדי להגן עליהם בצורה מיטבית. העבודה שלנו היא לספק להם אותם."

גם ילדיכם חשופים למפגע סביבתי בבתי הספר או בגנים? ספרו לנו על זה.

צדק סביבתי - עקרונות

כחלק מתפיסת העולם שלנו, אנו פועלים לקידום ויישום צדק סביבתי בדגש על שימוש בסביבה ואיכות חיים נאותה.

על האמנה הסביבתית שלנו ועל יישום צדק סביבתי בישראל.
 

 

 לכתבות נוספות

 
עבור לתוכן העמוד