גם אני שותפה לחוק אוויר נקי
donate button
youtube
twitter
facebook

חופי ים המלח - פועלים להפסקת התשלום בכניסה

 בים המלח ישנם כ-22 חופי רחצה מוכרזים, חלק מהחופים נמצאים בתחומה של המועצה האזורית תמר וחלק מהם מצויים בתחומה של המועצה האזורית מגילות.

החופים המצויים בתחומה של המועצה האזורית תמר, נחשבים כחופים עליהם חל הדין של חופי הרחצה בים התיכון. כלומר: כדי לבחון האם גבייה של דמי כניסה לחוף רחצה בתחום המועצה האזורית תמר היא חוקית, יש לבדוק באתר משרד הפנים האם מדובר בחוף שניתן בו היתר לגבות דמי כניסה.

לעומת זאת, בכל הנוגע לחופי ים המלח שנמצאים בתחומה של המועצה האזורית מגילות ובניהם: חוף מינרל וחוף קלי"ה, הדין שונה. מדובר באזור שנמצא באחריות המנהל האזרחי, והעקרונות המנחים החלים על חופי הרחצה האחרים לא חלים ישירות על חופים אלה. כתוצאה ממצב חוקי מעורפל זה.


גזרה שווה בין חופי ים המלח לחופי הרחצה בים התיכון

בעקבות פניות שהגיעו למוקד הירוק שלנו, אודות גביית תשלום מופרזת בחופי ים המלח (ובאופן ספציפי בחופים המצויים במועצה האזורית מגילות), פנינו למשרד הפנים ולמינהל האזרחי בבקשה לפעול בהתאם לחקיקה האוסרת על גביית תשלום בחופי רחצה, למעט במקרים חריגים ובאישור משרד הפנים.

בעקבות התערבותנו בעניין, פנה משרד הפנים למינהל האזרחי בדרישה לתיקון החקיקה המסדירה את מקומות הרחצה תחת אחריות המינהל האזרחי, כך שיעלו בקנה אחד עם החקיקה החלה על יתר החופים בארץ בכל הנוגע לגביית תשלום. משמעות הדבר היא: הכלל של איסור גביית דמי כניסה יחול גם על חופי ים המלח, למעט במקרים חריגים ובאישור שר הפנים.

אנחנו ממשיכים גם היום לפעול להחלת הדין החל על חופי הרחצה בים התיכון, גם על חופי הרחצה בים המלח.

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד