גם אני שותפה לחוק אוויר נקי
donate button
youtube
twitter
facebook

בג"צ: על החופים להיות פתוחים לציבור

בג"צ: על החופים להיות פתוחים לציבור

במהלך השנים סגירת חופי הרחצה בפני הציבור הרחב שלא כחוק והתניית הכניסה אליהם בתשלום, אם כתשלום כניסה לחוף עצמו ואם כתשלום דמי חנייה לכלי רכב, הפכה לתופעה רחבה ובעייתית.

בעקבות עתירתנו בעניין סוגיית התשלום בחופים ופתיחת החופים לכל, קבע בג"צ בפסק דינו בשנת 2009 כי עקרון "נגישות הציבור- חינם אין כסף" לחוף הרחצה, הינו בבחינת משאב לאומי העומד לרשות הכלל והוא שצריך לזכות בבכורה במסגרת האיזון בין שטחי החוף אשר הכניסה אליהם מחייבת תשלום, לבין השטחים הפתוחים שהכניסה אליהם חופשית.


בג"ץ ציין , כי השמירה על האיזון הזה מוטלת על משרד הפנים, כרשות האמונה על אכיפת החוק בנושא.

החלטת 'בג"צ החופים' נותנת למעשה תוקף משפטי לנורמות שקבע משרד הפנים בכל הנוגע למתן גישה חופשית לציבור לחופי הרחצה בארץ.

העתירה לבג"צ

בשנת 2005 הגשנו עתירה בעניין סוגיית התשלום בחופי הרחצה וביקשנו לחייב את שר הפנים לנמק מדוע אינו פועל לאכיפת חוק הסדרת מקומות רחצה, האוסר על רשויות מקומיות לגבות דמי כניסה לחופי רחצה, בהם ניתנים שירותי חוף בסיסיים בלבד.


בנוסף, ביקשנו לקבוע קריטריונים ברורים לאותם מקרים, בהם החוק מאפשר לשר הפנים שיקול דעת להתיר גביית דמי כניסה אל חופי הרחצה. בעתירה ציינו, כי מדובר כאן בהיבט חוקתי, כיוון שהמשמעות הישירה של פעולות אלה הינה הגבלת חופש התנועה והגישה החופשית של הציבור אל הסביבה החופית, השייכים בראש ובראשונה לציבור בכללותו. וכי גביית דמי הכניסה ברבים מחופי הים התיכון והכנרת מונעת מהציבור גישה חופשית, ומהווה פגיעה בסיסית בזכויות האדם ופגיעה בשכבות האוכלוסייה החלשות.

במהלך הדיונים ביהמ"ש קבע כי חופי הרחצה יהיו פתוחים ללא תשלום, ובעקבות החלטה זו קבע משרד הפנים אמות מידה שעל פיהן תיבחן בקשתה של רשות מקומית לגבות, באופן חריג מהכלל, דמי כניסה לחוף מסוים, בהתאם לקריטריונים הבאים:

1. יש בסביבה חופים אחרים הפתוחים לגישה חופשית חינם.
2. החוף מספק שירותים נוספים מעבר לשירותים הבסיסיים הכוללים: הצלה, נוחיות, ניקיון ומי שתייה.
3. יש דרך סבירה להגיע אל החוף שאינה מחייבת חנייה בתשלום (רגלית/ תחבורה ציבורית/ חנייה ללא תשלום במרחק סביר).
4. לחוף יש אישור מטעם משרד הפנים לגבות תשלום עבור השירותים הייחודיים אותם הוא מספק.

בכל מקרה, הרשות חייבת לספק בשטחה חלק סביר של החוף שהכניסה אליו נוחה וללא תשלום. עוד נקבע בחוק כי הכניסה לחופי הרחצה עד גיל 13 הינה חינם וכי בני נוער עד גיל 17 לא ישלמו יותר מ-10 ₪.

נוהל זה תקף גם לעניין גביית דמי חנייה, כאשר יש להקפיד כי האפשרות לגביית דמי חנייה בחוף לא תהווה הלכה למעשה, דרך עקיפה לגבות דמי כניסה באופן לא חוקי.


סוגיית חופי הכנרת


בחופי הכנרת, מצב הדברים מורכב יותר. בשונה מחופי הים התיכון, התשלום בחופי הכנרת נעשה עבור הכניסה לאזור החוף עם רכב כחלק משירותי החניון שניתנו למבקרים.

לאור אופיים הייחודי של חופי הכנרת והרחצה בהם, קבע בית המשפט כי יוקם צוות בינמשרדי בראשות משרד הפנים שיבחן את הסוגיות שהועלו בחופי הכנרת וכיצד ניתן ליישם את הנהלים שנקבעו עד כה בחופים אלה.

בהתאם למסקנותיו של הצוות יוחלט על המשך הטיפול. מאז החלטה זו, שניתנה במאי 2007, התקבל חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, תשס"ח-2008, המסדיר בצורה מקיפה את סוגיית הטיפול הכנרת, ובכלל זה את שאלת נגישות הציבור לחופיה.

החוק מסדיר גם את הקמתו של 'איגוד ערים כנרת', שניתנו לו סמכויות רחבות בכל הנוגע לטיפול והסדרת הרחצה בחופי הכנרת, לרבות סוגיית התשלום.

ממשיכים לעקוב

מאז הגשת העתירה וקבלת פסק הדין, אנו ממשיכים לעקוב אחר הסדרת עניין התשלום בחופי הרחצה ו
הסדרת הטיפול בחופי הכנרת.נכון למרץ 2013, משרד הפנים אישר גביית תשלום בשמונה חופי רחצה, בחמש רשויות מקומיות שונות.

מבירור שערכנו מול משרד הפנים עולה כי האישור לגביית התשלום בחופים אלו ניתן לאור הצורך לשמור על בטיחות ציבור המתרחצים, כאשר המשרד שואף לשמור על כמה שיותר חופים מוכרזים (בהם יש נוכחות של מצילים)פתוחים לרחצה.

משרד הפנים משתדל לקחת בחשבון גם את האיזון בין מספר החופים שהכניסה בהם מותנית בתשלום לבין סך רצועת החוף באותו מרחב גיאוגרפי, ביחס לשאלה האם לאשר גביית תשלום בכניסה לחוף מסוים.

 

לצערנו, שיקולים אלו לא כוללים התייחסות לחופים המוגדרים כשמורת טבע ובהם נגבה תשלום מכוח חוק. בנוסף, משרד הפנים אינו מתייחס לסוגיה של דמי חניה בחופים, המהווים לעיתים דמי כניסה בפועל.

אנחנו ממשיכים לפעול על מנת לאפשר את הגישה החופשית לחופים, תוך בחינת התשלום שנגבה על ידי רשות הטבע והגנים בכניסה לחופים המוגדרים כשמורות טבע ובחינת סוגיית החניה בסמוך לחופים.בבג"צ 5824/05 אדם טבע ודין נ' שר הפנים ואח' (בג"צ חופים)

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד