גם אני שותפה לחוק אוויר נקי
donate button
youtube
twitter
facebook

חופי הכינרת: חוק חדש מפחית את תעריפי הכניסה

חופי הכינרת: חוק חדש מפחית את תעריפי הכניסה


לאור האופי הייחודי של חופי הכנרת והרחצה בהם ובשונה מחופי הים התיכון, התשלום בחופי הכנרת נעשה עבור הכניסה לאזור החוף עם רכב כחלק משרותי החניון שניתנו למבקרים.

מסיבה זו הפכה גביית אגרת החניה בחופי הכנרת למעין מסווה לתשלום דמי כניסה. העניין נותר ללא טיפול במשך שנים רבות ומפעילי החופים גבו סכומים מופקעים על חנייה, גם אם היה מדובר בפרקי זמן קצרים.


חוק ייחודי לחופי הכינרת

בשל מצב מורכב זה, נחקק חוק שהקים את 'איגוד ערים כנרת'. לאיגוד זה, ניתנו סמכויות רבות בנוגע להסדרת הרחצה בחופי הכנרת, בין היתר, בסוגיית דמי הכניסה ברכב.

מאז החלטה זו, התקבל בשנת 2008 "חוק הסדרת הטיפול בחופי הכנרת, תשס"ח-2008," המסדיר בצורה מקיפה את סוגיית הטיפול הכנרת, ובכלל זה את שאלת נגישות הציבור לחופיה.

חוק עזר של האיגוד משנת 2011 קובע תעריפים חדשים ומוזלים עבור חניה בחופי הכנרת. כך למשל, נקבע תעריף מרבי לשעה לרכב בעבור שלוש שעות החנייה הראשונות.

עם זאת, מאחר וקיימים חופים אשר אינם נמצאים באחריות האיגוד, עדיין דמי הכניסה הנגבים אליהם גבוהים במיוחד. אנחנו ממשיכים לפעול לטיפול והסדרת הרחצה בחופי הכינרת, לרבות עניין התשלום.

כולנו חברים- להצטרפות
svivatinew
דפי מידע (גוונים תכלת וכתום)
עבור לתוכן העמוד