donate button
youtube
twitter
facebook

צדק סביבתי עקרונות2

הגנה על הסביבה כמוה כהגנה על זכויות הפרט החי בתוכה לחיים איכותיים ונטולי מפגעים. 'אדם טבע ודין' חרטה על דגלה את קידום הצדק הסביבתי ויישומו במגוון רחב של היבטים, לרבות הפחתת זיהום סביבתי, גישה חופשית למשאבי טבע והגברת מעורבות הציבור בכל הנוגע להחלטות סביבתיות.

 

בכתבות הבאות תמצאו את האמנה הסביבתית שגיבשנו עם השנים לצד דעות של אנשי מקצוע ומידע כללי בנושא.

עבור לתוכן העמוד