donate button
youtube
twitter
facebook

שטחים פתוחים ערכיים בקרית יערים בסכנה

שטחים פתוחים ערכיים בקרית יערים בסכנה

מאות דונמים של שטחים פתוחים וערכיים בקרית יערים, מצויים בסכנה לטובת הרחבת היישוב. השבוע עתרנו לבג"צ יחד עם החברה להגנת הטבע כנגד החלטת שר הפנים לדחות את המלצתה של ועדת הגבולות הקודמת שלא להרחיב את קריית יערים, על חשבון השטחים הפתוחים באזור.

עו"ד עמית ברכה, מנכ"ל 'אדם טבע ודין' אומר: "שר הפנים פעל בחוסר סמכות בכך שדחה ללא נימוק מסקנות של ועדה אובייקטיבית. קיים חשש כבד לניגוד עניינים ולאי תקינות מנהלית, כאשר שר דוחה מסקנות של וועדה שאינה תואמת את תפיסת עולמו ומקים במקומה וועדה חדשה במטרה שתקבל מסקנה הפוכה, התומכת בהרחבת היישוב החרדי קריית יערים על חשבון הסביבה ותושבי אבו גוש".

רגישות סביבתית וחברתית

בסמוך ליישוב הקטן קריית יערים שבהרי יהודה מצויים מאות דונמים של שטחים פתוחים ערכיים ורגישים מאין כמוהם. כבר מסוף שנות ה-90', מנסה היישוב, שאוכלוסייתו משתייכת רובה ככולה למגזר החרדי, להרחיב את גבולותיו המוניציפאליים ולספח לעצמו שטחים נוספים במטרה להרחיב את היישוב.

כאמור, מדובר בשטח רגיש וערכי מאוד מבחינה סביבתית, שגם מוגן ככזה בתכניות מתאר סטטוטוריות בכל דרגות התכנון. גם מרבית רשויות המדינה מתנגדות לכל בנייה ופיתוח בשטח זה, החל ממינהל התכנון וכלה בגופי שמירת הסביבה וכמובן, הארגונים הירוקים.

בנוסף להיבט הסביבתי, קיימת גם רגישות חברתית ברורה ביותר באזור זה: חלק מהשטח שאותו קריית יערים רוצה לספח, שייך לתושבים מאבו גוש, שכמובן מתנגדים להעברת השטח. בנוסף, באזור זה ישנו מאזן חברתי-דמוגרפי עדין, שכן קריית יערים סמוכה ליישובים אחרים שהינם בעלי אופי ואוכלוסיה שונה – אבו גוש שהוא כידוע יישוב ערבי, יד השמונה שהוא ישוב נוצרי ונווה אילן שהוא יישוב חילוני, לצד יישובים נוספים.

הוועדה המליצה: לא להרחיב את השטח

הועדה לחקירת גבולות קריית –יערים שהוקמה בשנת 2010 כדי לבחון את עניין ההרחבה ובה היו חברים אנשי מקצוע מנוסים ומתחומים רלוונטיים, בדקה וקבעה כי לא ניתן להמליץ על העברת השטח המבוקש, כולו או חלקו, לידי קריית יערים. הועדה ציינה כי אין להרחיב את השטח על חשבון שטחים פתוחים, שחלקם מצויים בידי בעלות קרקעות פרטיים מאבו גוש. אולם, שר הפנים דחה המלצות אלו באופן גורף וללא כל נימוק או הסבר והקים ועדת גבולות חדשה שתכלול 3 חברים בלבד, שברובם אינם אנשי מקצוע.

אנו דורשים בעתירה לבטל את החלטת שר הפנים לדחות ללא כל נימוק את החלטת הועדה הקודמת ובמקביל לבטל את ההחלטה הנוכחית להקים ועדת גבולות חדשה שאין לה כל הצדקה ציבורית או משפטית.

כתבות נוספות

עבור לתוכן העמוד