donate button
youtube
twitter
facebook

תכנון עירוני

90 אחוזים מתושבי ישראל מתגוררים על פחות ממחצית משטחה, והמחסור בקרקעות מתאימות מחייב תכנון מחושב של המתחמים העירוניים.

 

'אדם טבע ודין' פועלת לשיפור איכות החיים בעיר ולשמירת השטחים הפתוחים, ויוצאת כנגד בנייה שאינה תואמת את הצרכים במדינת ישראל.

תחבורה, עירוניות, קיימות

תחבורה, עירוניות, קיימות

על חשיבות התכנון והקשר ביו תחבורה, עירוניות לקיימות.
1/07/2016
סערת פקקים מתקרבת

סערת פקקים מתקרבת

במהלך השנתיים הקרובות כל תחנות הרכבת בתל אביב יושבתו מספר פעמים. קראו מה אנו מציעים לעשות על מנת למנוע עומסי ענק בכבישים בתקופות אלו.
13/09/2016
"שייקחו שק שינה ויישנו על הרצפה. לא מעניין אותי, לא אחכה לכבישים בשביל לבנות דירות"

"שייקחו שק שינה ויישנו על הרצפה. לא מעניין אותי, לא אחכה לכבישים בשביל לבנות דירות"

את הציטוט המדהים הזה סיפק לא פחות מיו"ר המועצה הארצית לתכנון ולבנייה, אביגדור יצחקי. האיש שאחראי על תכנון המגורים של כולנו.
8/08/2016
תגידו ביי ביי לגינות

תגידו ביי ביי לגינות

מדרכה. זה השטח הציבורי הפתוח החדש שמקדמת עבורכם ממשלת ישראל. ואם מדרכה לא מספקת אתכם, תמיד תוכלו להתנחם בתעלה.
29/08/2016
תוכנית הדולפינריום החדשה: ניתוק בין העיר לים

תוכנית הדולפינריום החדשה: ניתוק בין העיר לים

עיריית ת"א עדיין לא הפנימה כי חומה אינה מהווה קשר רצוי בין העיר לבי הים והיא ממשיכה להוסיף עוד ועוד מגדלים החוסמים עוד יותר את המבטים, הגישה והתדמית של החופים ומנתקים את העיר עצמה מחופיה. חומת המגדלים על חוף ימה של תל אביב מהווה חסם פיסי, פסיכולוגי ואקלימי בין העיר לים.

פארק רעננה: פתוח לכולם

בשנת 2000 החלה עיריית רעננה לגבות דמי כניסה לפארק רעננה, מכאן החל מאבק משפטי וחוקתי שלנו לפתיחת הפארק. על המאבק שהפך לסמל על חשיבות שמירת המרחב הציבורי הפתוח למען כולם.
עבור לתוכן העמוד