מתקן חדיש למיון פסולת בירושלים ממחיש עד כמה ארוכה הדרך למיחזור יעיל

נכתב ע״י ATD   |   21 אוגוסט, 2019   |   פסולת ומיחזור

“אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו בעזרת אותו מהלך מחשבתי, שבו השתמשנו כאשר יצרנו אותן.” – אלברט אינשטיין