מתקן חדיש למיון פסולת בירושלים ממחיש עד כמה ארוכה הדרך למיחזור יעיל

נכתב ע״י צוות אדם טבע ודין   |   21/08/19   |   פסולת ומיחזור

“אנחנו לא יכולים לפתור את הבעיות שלנו בעזרת אותו מהלך מחשבתי, שבו השתמשנו כאשר יצרנו אותן.” – אלברט אינשטיין