הצוות שלנו

אדם טבע ודין הוקמה במטרה להוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ואנו פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

עו"ד תמי גנות

מנהלת מדיניות ואסטרטגיה

עו"ד אלי בן ארי

יועץ משפטי

יעל דורי

ראש תחום תכנון

עמיעד לפידות

ראש תחום פסולת ורכז קיימות

עו"ד לי-היא גולדנברג

ראש תחום כלכלה, סביבה ומשאבי טבע

ד"ר אריה ונגר

ראש תחום איכות אוויר ואנרגיה

עו"ד טל גרנות

ראש תחום כימיקלים ובריאות

ברנדט באור

מומחית בריאות וסביבה

איריס זר

מנהלת משרד ומנהלת חשבונות

נסי אשכנזי

מנהל כספים

פראן רן

מנהלת גיוס משאבים מקרנות וחו"ל

ניר ימיני

מנהל מחלקת גיוס משאבים בישראל

זוהר אפק

קשרי תומכים ודיגיטל

יהונתן בלאושטיין

קשרי תומכים ודיגיטל