הצוות שלנו

אדם טבע ודין הוקמה במטרה להוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ואנו פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

עו"ד אסף רוזנבלום

מנהל המחלקה המשפטית

ניר ימיני

מנהל מחלקת גיוס משאבים בישראל

גליה אנג'ל

רכזת קשרי תומכים דיגיטלית

עו"ד תמי גנות

מנהלת היחידה לניהול הסביבה הימית