עו”ד אסף רוזנבלום

מנהל המחלקה המשפטית ועורך דין בפרויקט פסולת ומיחזור ובתחום התכנון והבניה, מאז שנת 2008. 
בעל תואר ראשון במשפטים מאוניברסיטת בר-אילן ולומד לתואר שני במדיניות ציבורית באוניברסיטת תל-אביב. 
“אני מאמין כי מדיניות ציבורית טובה מאזנת בין שיקולים חברתיים, כלכליים וסביבתיים. למרבה הצער, במקרים רבים השיקולים הסביבתיים אינם מובאים בחשבון או שלא ניתן להם המשקל הראוי ע”י מקבלי ההחלטות. מציאות זו יש לשנות”.