עו”ד ענבר פפו

יועצת משפטית, תחבורה ואקלים
עו”ד ענבר פפו

תואר בוגר משולב במשפטים (.LL.B) ובעבודה סוציאלית (.B.SW), בהצטיינות, 2015, האוניברסיטה העברית.

תואר מוסמך במשפטים (.LL.M) התמחות בזכויות אדם, 2019, בתכנית “תקנה” כעמיתת הקתדרה לזכויות אדם ע”ש אמיל זולא במכללה למינהל.

2015-2016 התמחות בלשכה המשפטית של הכנסת בוועדת החוקה חוק ומשפט, התמקצעות במשפט חוקתי וציבורי וברגולציה וקביעת מדיניות.

2017-2019 בית המשפט הקהילתי ברמלה.

2020 עובדת באדם טבע ודין בנושאי אקלים תחבורה ציבורית וצדק תחבורתי.

מתמחה בזכויות אדם ובפרט בזכויות חברתיות וכלכליות ובשנים האחרונות עוסקות מזוויות שונות בנקודות הממשק והמפגש של האדם עם המדינה ועם סביבתו.