עמיעד לפידות

ראש תחום פסולת ורכז קיימות
עמיעד לפידות