ניר ימיני

מנהל מחלקת גיוס משאבים בישראל
ניר ימיני

מנהל מחלקת גיוס משאבים בישראל.