התרומה שלך בפעולה

'אדם טבע ודין' מוביל שינוי בסדר היום הסביבתי והחברתי בישראל, ואנו פועלים לשם כך באמצעות כלים משפטיים, מדעיים וציבוריים.

הפעילות המשפטית, הפרלמנטרית והמדעית של אדם טבע ודין לטובת הגנת הסביבה והאדם בישראל מתקיימת רק בזכות התרומות הנדיבות של אנשים פרטיים ושל קרנות. התרומות לאורך שנות פעילותנו מאפשרות לנו לשפר את מצב הסביבה ולקדם את המדיניות הסביבתית בארץ, גם כאשר מדובר במאבקים ארוכי שנים.

רק באמצעות תמיכה ציבורית ארוכת טווח אנו מצליחים להפיק דוחות המשפיעים על המדיניות הסביבתית בישראל, ולהגיע להישגים חסרי תקדים.

דו”ח הלחץ, שכתבנו בתחילת שנת 2019, מסכם את פעילותנו בתחומים השונים ומציג את הנושאים שאנו ממשיכים לעבוד עליהם מול הממשלה והכנסת.

להתמקד בעיקר ולהגיע לתוצאות

אנחנו מקפידים על יעילות ארגונית מירבית כדי שנוכל להשתמש בתרומות שלכם בצורה הטובה ביותר, ומתמקדים בעיקר כדי להגיע לתוצאות.

80% מכל שקל שאנו מקבלים בתרומה משמשים ישירות לקיום הפעילות שלנו: הפסקת התלות במקורות אנרגיה מזהמים, הפחתת החשיפה לכימיקלים וחומרי הדברה מסכני חיים, קידום הפחתת פסולת במקור וטיפול נאות בסוגי הפסולת השונים, שחרור המרחב הציבורי והחופי מתוכניות בנייה הרסניות וקידום תחבורה ציבורית איכותית, זולה ושוויונית.
20% נוספים משמשים להוצאות הנהלה, הוצאות כלליות וגיוס תרומות – אלה מהווים את הבסיס המאפשר לפעילות שלנו להמשיך להתקיים.

אנו מאמינים בקיומו של קשר הדוק בין ארבעה עוגנים: סביבה, חברה, בריאות וכלכלה