הערות אדם טבע ודין לטיוטת היתר הפליטה של אסדת הגז “לוויתן”

נכתב ע״י צוות אדם טבע ודין   |   30/07/19   |   אוויר

“אוויר נקי הוא זכות בסיסית. האחריות להבטיח זאת היא על כתפיהם של נבחרי הציבור.” – תומס קרפר