פצלי שמן

עוד נצחון חשוב לאדם טבע ודין

פצלי השמן בעדולם חבל הארץ הפסטורלי עדולם עלול להיפגע באופן בלתי הפיך באם יושלם פרויקט הפקת דלקים מפצלי השמן באזור. במסגרת הפרויקט, לא רק שהקרקע תחומם לטמפרטורות גבוהות ומזיקות, אלא גם תוקם עליה מערכת צינורות לאיסוף ושינוע הדלקים במקום, וזאת לצד מיכלי אחסון לחומרים מסוכנים באזור ומפגעים נוספים. ‘אדם טבע ודין’ פועלת לעצירת פרויקט הרסני זה. בכתבות הבאות תמצאו מידע על אודות הפרויקט ועל השלכותיו המזיקות לבריאות הציבור והסביבה.