פסולת ומיחזור

מובילים רפורמה מקיפה בתחום
בעשור האחרון ישראל עוברת שינוי משמעותי בכל הנוגע לפסולת, ואנו ב'אדם טבע ודין' גאים להוביל את הרפורמה המקיפה בתחום.

אנו פועלים בנחישות לקידום המיחזור בישראל במקביל לסגירת המטמנות.

שאיפתנו להפחית בהדרגה – עד מחיקה – את ‘הרי הפסולת’ הרבים והמזהמים שתפסו עד לא מזמן שטחים פתוחים מחוץ לערים. 

כחלק ממאמצים אלו, אנו ממשיכים לקדם ולנסח חוקים התומכים בתנופת המִחזור, בבריאות הציבור ובכינון משק בר קיימא. אנו גאים במיוחד בחוק האריזות, בחוק הפיקדון, בחוק פסולת אלקטרונית ובחוק מחזור פסולת בניין.

בד בבד עם עידוד המחזור, ‘אדם טבע ודין’ מובילה מדיניות של שימור משאבים והפחתת פסולת, לצד צריכה נבונה וכלכלה בת קיימא. מושגים מכוננים אלו מאתגרים את התפיסות הכלכליות והחברתיות הנוכחיות ואנו רואים חשיבות עצומה בקידום תפיסת העולם החדשה ובהירתמות הציבור לנושא.

תחומי פעילות

40% מסך הפסולת העירונית אינם מטופלים נכון ומזהמים את הסביבה. ‘אדם טבע ודין’ פועלת ליישום הפרדת הפסולת האורגנית במשקי בית, בבתי עסק ובמוסדות ציבור. בכתבות הבאות תמצאו מידע על אודות תהליך ההפרדה, חשיבותו והשלכותיו.
מקדמים את יישום חוק הפסולת האלקטרונית. אנו פועלים ליישום החוק ולקידום טיפול נאות בפסולת אלקטרונית במטרה למנוע ולהפחית נזקים סביבתיים, בריאותיים ובזבוז משאבים יקרי ערך. 
למעלה מ-3 מיליון טון של פסולת בניין בשנה בישראל יכולים להיות ממוחזרים. בפועל, כמויות אדירות אלו מוטמנות כיום בקרקע או מושלכות באופן פיראטי, מסיבות רבות, כולל קשיי אכיפה, היעדר חקיקה מספקת ומחסור באתרי מחזור ייעודיים. ‘אדם טבע ודין’ פועלת להרחבת המודעות בקרב גורמים רלוונטיים ולחקיקה שתחייב שימוש בחומרי בנייה ממוחזרים בפרויקטים ממשלתיים. בכתבות הבאות תוכלו… קרא עוד »