פסולת אלקטרונית

מפחיתים נזקים סביבתיים ובריאותיים
בשנת 2014 נכנס לתוקפו חוק פסולת אלקטרונית, המסדיר את תהליך הטיפול במוצרים חשמליים ואלקטרוניים המכילים מטבעם חומרים מסוכנים, ביניהם מחשב, טלוויזיה, טלפונים ניידים, מסכים שונים וכיוצא באלו.

מקדמים את יישום חוק הפסולת האלקטרונית.

אנו פועלים ליישום החוק ולקידום טיפול נאות בפסולת אלקטרונית במטרה למנוע ולהפחית נזקים סביבתיים, בריאותיים ובזבוז משאבים יקרי ערך.