אדם טבע ודין היא עמותה ללא מטרות רווח המתבססת אך ורק על אנשים שאיכות הסביבה בנפשם - ממש כמוך.
אנו נמצאים בחזית מדי יום, ומנהלים קרבות באולמות בית המשפט להגנה על האקלים, בריאות הציבור, והאוויר של כולנו.

תורמת אנונימית בישרה לנו שהיא תכפיל כל תרומה חודשית שנקבל (מאצ׳ינג). כך למשל: אם תתרמו 50₪, התורמת תוסיף 50₪, וסך התרומות יעמוד על 100₪.

הצטרפו אלינו עכשיו כתורמים וחברים, והשפיעו על הסביבה בישראל.

אסתפק הפעם בתרומה חד-פעמית.