הישג סביבתי: כך עצרנו את סלילת חלקו המערבי של כביש 9

נכתב ע״י צוות אדם טבע ודין   |   10/10/10   |   הישגים
הישג סביבתי: כך עצרנו את סלילת חלקו המערבי של כביש 9

כביש 9 הוא כביש רוחב מתוכנן, שנועד לחבר את כביש 2 (כביש החוף), כביש 4 (כביש תל אביב חיפה הישן) וכביש 6 (כביש חוצה ישראל). 

עפ”י התכנית הקיימת, החלק המערבי של כביש 9 היה אמור לחצות את המרחבים הפתוחים החקלאים שמדרום לחדרה, לחצות את פארק השרון וגם את נחל אלכסנדר. רוב השטח בו אמור היה לעבור הכביש, הוא בעל רגישות סביבתית גבוהה ביותר הן מבחינה נופית והן מבחינה הידרולוגית.

כביש הפוגע בסביבה

אנחנו טענו בעתירה שאין לאשר כביש הפוגע בסביבה באופן כה משמעותי, בלי שנבחנו בתסקיר חלופות אפשריות אחרות להעברת הכביש, שיוכלו לצמצם פגיעה זו, ואולי לבטלה לגמרי. המדינה ומע”צ טענו מנגד שזכותן לקבוע את תוואי הכביש, ורק לאחר שהוא כבר נקבע יש צורך לבצע תסקיר שיציע איך לצמצם את הנזק שבסלילתו.

משקל רב לשיקול הסביבתי

בפסק הדין שניתן באוקטובר 2010 בג”ץ קיבל את עמדתנו בנוגע להשלכות הסביבתיות הקשות של סלילת חלקו המערבי של כביש 9, שאמור היה לעבור בתחום פארק השרון והסכים כי סלילת הכביש תשנה ללא היכר איזור חקלאי ושטח נוף פתוח, שכמותם יש מעטים בארץ. 
לאור זאת, בג”ץ הורה למדינה שלא לסלול את חלקו המערבי של כביש 9, תוך שמתח בפסיקתו ביקורת על התנהלות המדינה ומע”צ. 
בג”ץ קבע כי התסקיר הסביבתי שהוכן לצורך ביצוע התכנית הוא פגום, שכן לא ניתנו בו הנחיות לבחון חלופות לתוואי המוצע של כביש 9, למרות שמדובר באזור בעל רגישות סביבתית גבוהה. בנוסף, בג”ץ התווה כללים ברורים שינחו מעתה והלאה את שיקול הדעת של מוסדות התכנון.

הרכב בג”ץ ציין עוד כי: “כאשר מדובר בתכניות בעלות השפעות סביבתיות ניכרות וארוכות טווח על מוסד התכנון ליתן משקל רב ביותר לשיקול הסביבתי”. בנוסף, התייחסו השופטים בפסק הדין לייחודיות השטח שבו אמור היה להיסלל הכביש: “סלילת כביש כדוגמת כביש 9 באזור שבעיקרו הוא שטח פתוח, שחלקו הוא בעל ערכיות סביבתית גבוהה במיוחד, תביא לשינוי משמעותי ביותר באופיו של אזור זה. האזור יהפוך משטח פתוח (טבעי או חקלאי) לשטח בנוי, על מפגעי הרעש וזיהום האוויר הכרוכים בקיומו של כביש מהיר ועל הפגיעה הקשה בנוף הכרוכה בכך”.
בפסק הדין הבדילו שופטי בג”ץ בין חלקו המזרחי של הכביש לבין חלקו המערבי, ואישרו למדינה לסלול את חלקו המזרחי של הכביש בשל שיקולי הפיתוח של העיר חדרה ויתר יישובי האזור.

פס”ד עקרוני- המבסס את מעמד התסקיר הסביבתי

עו”ד אלי בן ארי, היועץ המשפטי של ‘אדם טבע ודין’ ציין כי מדובר בפס”ד בעל השלכות רחבות היקף, אשר קובע כי לא ניתן לפסול חלופות סביבתיות סבירות על הסף, כפי שנהגו מוסדות התכנון לעשות עד כה.

“מדובר בפסק דין עקרוני אשר מבסס את מעמדו המשפטי של תסקיר ההשפעה על הסביבה בישראל וקובע מסגרת לשיקול הדעת של מוסדות התכנון. המשמעות היא שמעתה, מוסדות התכנון לא יוכלו לפסול חלופות סביבתיות מבלי שנעשתה בדיקה אובייקטיבית בתסקיר”, הוא אומר. בכל מקרה, בהיבט התכנוני, נכון היה שהמדינה תוותר גם על סלילת רוב חלקו המזרחי של כביש 9 שאישר בג”ץ, ותסתפק בחיבור של דרום חדרה לכביש 4. הדבר גם יחסוך כסף רב וימנע פגיעה סביבתית מיותרת, שכן סלילת קטע זה תפגע קשות ברצף השטח הפתוח שנותר במזרח הארץ.

“ההישגים המשפטיים שלנו לאורך השנים מוכיחים יותר מהכל: אנחנו פה כדי להישאר.” – עמית ברכה