תודה על חתימתך!
יוזמות להקמת מרינות חדשות, כפרי נופש ומלונות מאיימות לסגור לנו את החופים. חתמו על העצומה כדי שנוכל למנוע מהם לגנוב לכולנו את החוף!