תודה
פסולת פלסטיק מסוכנת לסביבה, לבעלי החיים ולבריאות שלנו. חתמו על העצומה ותמכו ביוזמה להפחתת השימוש בפלסטיק חד פעמי!