תעש השרון

הגנה על בריאות הציבור הרחב, לצד שמירה על ערכי הטבע החשובים
תכנית בנייה הכוללת עשרות אלפי יחידות דיור ומבנים ציבוריים עתידה לקום על מתחם תע"ש השרון, המזוהם זה עשרות בשנים. במטרה להבטיח את בריאות תושבי המקום העתידיים, אנחנו פועלים לשחרור קרקעות אלו, תוך טיפול אמיתי בזיהום הקרקע והמים ושיקום הקרקע במתחם.

עשרות אלפי יחידות דיור על אחת הקרקעות המזוהמות בישראל.

במסגרת פעילותינו לטיפול במתחם תע”ש השרון המזוהם, פנינו בחודש מאי 2013 יחד עם ארגונים נוספים לשר להגנת הסביבה דאז, עמיר פרץ, ובקשנו ממנו להתערב בדחיפות בהליך קידום התכנית, במטרה למנוע נזקים בריאותיים וסביבתיים שישפיעו על הציבור הרחב, לצד שמירה על ערכי הטבע החשובים במתחם.

במכתב ששלחנו יחד עם החברה להגנת הטבע, עמותת “אחלה” והועד הציבורי להפיכת שטח תע”ש השרון לריאה ירוקה, ציינו כי התכנית המופקדת -המצויה כיום בשלבים אחרונים של בחינת התנגדויות- איננה משיגה את המטרות הדרושות. לכן, יש צורך בתכנון מחדש של התכנית.

“הסיבה העיקרית בעטייה יש להכין תכנית חדשה היא הישענותה על תשתית עובדתית חסרה ובלתי סבירה. על אף הידיעה בדבר הימצאות הזיהום הנרחב בשטח ועל אף הידיעה החלקית בדבר ערכי הטבע והנוף הייחודיים שבמקום, התכנית אינה מבוססת על סקרים בתחומים אלה – לרבות תסקיר השפעה על הסביבה אשר מעולם לא הוכן עבור המתחם – אלא מתבססת על מידע חלקי ביותר. אפילו הסקרים החלקיים שבוצעו באשר לקרקע, למים ולערכי הטבע אינם באים לידי ביטוי באופן בו תוכנן המתחם. כתוצאה מכך, מתוכננת בניה נרחבת, דווקא על שטחים המשופעים בערכי טבע או מזוהמים בחומרים מסוכנים. משמעות הדבר הינה יצירת נזק לטווח ארוך ואף בלתי הפיך, לסביבה ולבריאות הציבור”.

כאמור, מרחב תע”ש השרון המשתרע על שטח ענק של כ-7,500 דונם ועליו מתוכננות לקום 23 אלף יחידות דיור, אזורי תעסוקה, פארקים ושטחים פתוחים הינו אחד השטחים המזוהמים ביותר בארץ, הן בקרקע והן במים. במשך עשרות שנים פעלו במקום מפעלי תע”ש שגרמו לזיהום הקרקע בחומרים נפיצים מסוכנים ביותר ולזיהום המים בחומרים מסרטנים וגורמי מחלות קשות אחרות.

לצורך קידום הטיפול בקרקעות מזוהמות, אנחנו ממשיכים לפעול לשיקום קרקעות יקרות ערך אלו של תע”ש השרון לטובת בנייה לרבות דיור בר- השגה, תוך דגש על טיהור הקרקע והמים באזור לצורך הבטחת בריאות הציבור.

סקרים מקיפים כתנאי נדרש לקידום התכנית 

במסגרת פעילותינו המשפטית- תכנונית, הגשנו התנגדות לתכנית תע”ש השרון, הנובעת, בין היתר, מכך שלא בוצע סקר קרקע מקיף שבלעדיו לא ניתן לדעת את מיקומי הזיהום ועוצמתו. בנוסף, לא קיימת עדיין תכנית לטיהור השטח.

אנחנו ב’אדם טבע ודין’ דורשים טיפול אמיתי בזיהום המים והקרקע הכוללים עריכת סקרים מלאים, קביעת חלופות לטיפול וטיהור ושלבים נוספים הנדרשים טרם ההפקדה המחודשת של התכנית.

עו”ד עמית ברכה, מנכ”ל ‘אדם טבע ודין’, מסביר: “הפיתוח הרצוי על אדמות תע”ש, המזוהמות בחומרים רעילים ומסרטנים, יתכן רק על סמך עריכת סקר קרקע מקיף בנוגע למיקום הזיהום ועוצמתו. בזמן שעשרות אלפי זוגות צעירים וסטודנטים משוועים לדיור במחיר סביר, מתרשלת המדינה ואינה משקיעה את הנדרש מבחינה סביבתית ובריאותית כדי להשמיש באופן בטוח את הקרקעות היקרות שבמרכז הארץ לדיור, תעסוקה וכל שימוש אחר”.

שרית כספי- אורון, מדענית המים של ‘אדם טבע ודין’, מוסיפה בחוות הדעת המקצועית המצורפת להתנגדות, כי יש לטפל באופן מיידי בזיהומים שנגרמו מפעילות המפעלים במתחם תע”ש השרון גם ללא קשר לפיתוח המתוכנן במתחם. 

ההחמצה: מקדימים בנייה לתכנון נכון 

בתכנית לפיתוח תע”ש השרון, מעבירה המדינה את האחריות לטיהור מוקדי הזיהום לגורמים אחרים, בשלבים מאוחרים של הפיתוח, ממש טרם תחילת הבניה במקום.

כך, כל התכנון וקביעת מיקומם של המגורים, התעסוקה, מוסדות החינוך ועוד נקבע -ללא קשר למה שמתרחש מתחת לפני הקרקע. כך למשל, אין עדיין תכנית למיקום אמצעי הטיהור של המים ושל הקרקע ואין סקר קרקע מקיף שיוכל להעיד על מוקדי הזיהום ועוצמתו במקומות שונים במתחם. מעבר לכך, ניקוי הקרקע והמים מותנה בקידום תכניות הבנייה, כאשר אין לקשור בין הדברים ולטובת הגנה על בריאות הציבור, יש לפעול לקידום הניקוי ללא קשר לבנייה. 

כתוצאה מניהול כושל של ההליך התכנוני מול הגורמים האחראים לטיהור המקום, המטרה של פיתוח המקום בצורה נכונה- מוחמץ. אנחנו ממשיכים לייצג את קולו של הציבור ומציגים את עמדתנו במוסדות התכנון ובבתי המשפט במטרה להבטיח את בריאות תושבי המקום העתידיים.