הוועדה החליטה: בית כנסת לא יחליף גן ציבורי

נכתב ע״י צוות אדם טבע ודין   |   26/10/10   |   הישגים
הוועדה החליטה: בית כנסת לא יחליף גן ציבורי

הוועדה המחוזית החליטה לקבל את התנגדות אדם טבע ודין שהוגשה יחד עם תושבים מרמת גן ולדחות את תוכנית העירייה לבניית בית הכנסת על הגינה הציבורית ברחוב ז’בוטינסקי בעיר. יש לציין כי ראש עיריית רמת גן ניסה להעלות את הנושא לדיון חוזר בועדה המחוזית, אך בקשתו נדחתה.תחילתו של הסיפור כאשר עיריית רמת גן הגישה תכנית להפיכת גינה ציבורית ברח’ ז’בוטינסקי בעיר לבית כנסת, בטענה שהתחליף לגינה הציבורית ינתן במגרש הספורט של בית הספר הנמצא כמה רחובות ממנה.תושבי רח’ ז’בוטינסקי הגרים בסמוך לגינה פנו למוקד הירוק וביקשו עזרה בהתנגדות לתכנית, שכן הגינה משמשת אותם באופן קבוע. הם הסבירו כי מגרש ספורט, מגודר, בשטח בי”ס המרוחק מבתיהם, אינו מהווה תחליף ראוי לגינה. אדם טבע ודין הגישה התנגדות לתכנית, והדיון בהתנגדות התקיים בתחילת חודש אוקטובר בועדה המחוזית.עיקרי הטיעון היו:
א. התוכנית גורמת לגריעת שצ”פ מפותח המשמש כיום את הציבור.
ב. האזור בו עסקינן סובל כבר עתה ממחסור חמור בשצ”פים, וודאי שאין לאשר גריעה של שצ”פ קיים.
ג. התחליף המוצע לשצ”פ הנגרע אינו מהווה תחליף ראוי בשל מיקום המגרש ובשל אופיו.
ד. השימוש המיועד לשטח הציבורי הפתוח לאחר חילופי השטחים הינו בית כנסת, ונבראה כי אין בהכרח צורך בבית כנסת נוסף באזור.
ה. השטח הציבורי הפתוח מפותח כיום כגן ציבורי של ממש, אשר הינו נגיש ושמיש לדיירי האזור. בנוסף מכיל הגן צמחיה ותיקה, אשר תורמת לסביבה.

כאמור, הועדה השתכנעה כי בשכונה החסרה בשטחי ציבור, אין מקום לגרוע את השצ”פ הקיים, שהוא בין היחידים המפותחים, המשמש בפועל את אוכלוסיית התושבים המבוגרים ברובם ללא מתן חלופה אמיתית שוות ערך מיידית ונגישה לאותם תושבים, אשר השצ”פ שימש להם כחיץ ירוק בין מבנה המגורים שלהם לבין רחוב ז’בוטינסקי.

בהחלטת הוועדה נכתב כי “לוועדה התברר, לראשונה במסגרת ההתנגדויות, הן מהמצב בשטח והן מתשובת הוועדה המקומית, כי התכנית אינה מציעה למעשה חלופה אמיתית לשצ”פ המפותח והנגרע, שכן שטח מבני הציבור הפתוח (אזור מגרש הכדורסל בשטח בית הספר אותו תכננו להפוך לשצ”פ כחלופה לגריעת השצ”פ בגינה ברחוב ז’בוטינסקי – הבהרה שלנו) ימשיך לשמש כמגרש ספורט אשר ישרת את ביה”ס הקיים ואין כוונה להפכו למגרש מגונן ופתוח לתושבי הסביבה, מה גם שלא תהיה אליו נגישות לציבור. למעשה לא יחול כל שינוי שהוא בעקבות אישור השטח כשצ”פ וכי הוא יישאר בייעודו הנוכחי כחלק אינטגרלי של השב”צ הקיים”.

הועדה עוד ציינה כי היא מודעת לקיומן של תוכניות מאושרות ועתידיות לפיתוח איזורי שצ”פ בשכונה בה מתגוררים התושבים, אולם, קיבלה את טענתנו לפיה תכנון זה אינו ישים בטווח הזמן הקרוב בעוד שהצורך של תושבי השכונה, ובפרט האוכלוסיה המבוגרת שבה, בגינות באזור הסמוך לביתם – הוא מיידי, וכי השצ”פ המתוכנן בלב השכונה לא ישרת את אותם תושבים בשל מרחקי ההליכה אליו וקשיי הנגישות של אוכלוסיה זו.

בנוגע לצורך לפנות את בית הכנסת הקיים בבי”ס גאולים, שבעטיו לכאורה התעורר צורך להקים בית כנסת חדש – קבעה הועדה כי צורך זה צריך לקבל מענה במקום אחר, על ידי מציאת חלופה אחרת שלא תגרום לפגיעה משמעותית כ”כ באוכ’ ולא תבוא על חשבון שצ”פ מפותח ושמיש.

“ההישגים המשפטיים שלנו לאורך השנים מוכיחים יותר מהכל: אנחנו פה כדי להישאר.” – עמית ברכה